สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

สินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่านออนไลน์ใน 10 นาที

รายได้ต่อเดือน

ไม่กำหนดเงินเดือน

ร้อยละ

สูงสุด 0.35% ต่อเดือน

อายุผู้ยืมเงิน

อายุ 20-60 ปี


สินเชื่อเสริมพลังฐานราก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้านทุกคน

ในปี 2024 นี้ เป็นระยะเวลากว่า 2 ปีแล้ว ที่ประเทศไทยของเราต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ก่อให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งเศรษฐกิจถดถอย ธุรกิจเสียหายน้อยใหญ่ ต้องปิดตัวลงไป ทำให้มีคนตกงาน รายได้ที่เคยมีก็ลดน้อยลง ส่งผลเสียต่อทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิตใจ แน่นอนว่าในสถานการณ์เช่นนี้ ทางภาครัฐก็จะต้องมีมาตรการออกมาเพื่อให้ความช่วยเหลือกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยในด้านของการเงิน ทางกระทรวงการคลัง และสถาบันการเงินก็ได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับภาคประชาชน และในวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ซึ่งเป็นหนึ่งในสินเชื่อที่อยู่ในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของธนาคารออมสิน เพื่อไม่ให้เสียเวลา เราไปดูรายละเอียดต่าง ๆ ของสินเชื่อพลังฐานรากนี้กันเลย

สินเชื่อฐานรากออมสิน ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องค้ำประกัน

ในช่วงที่เศรษฐกิจซบเซาจากสถานการณ์ของการแพร่บาดของโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด ต่างก็ได้รับผลกระทบกันไปถ้วนหน้า รัฐบาลจึงได้มีนโยบายให้กระทรวงการคลัง และสถาบันการเงิน ดำเนินมาตรการช่วยเหลือในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว และเพื่อเป็นการตอบรับต่อนโยบายของรัฐบาลทางออมสิน จึงได้ดำเนินการปล่อยกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องใช้หลักประกันปล่อยกู้ให้สูงสุดรายละ 50,000 บาท โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ไว้ ดังนี้

คุณสมบัติ

 • เป็นลูกค้าของธนาคารออมสิน
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้ประกอบการรายย่อย ที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป และเมื่อรวมกับระยะเวลาในการกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ ที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป และเมื่อรวมกับระยะเวลาในการกู้จะต้องไม่เกิน 60 ปี
 • ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานที่ได้รับรายได้ประจำจากภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
 • มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน และสามารถติดต่อได้

เสริมสภาพคล่องทางการเงิน ด้วยสินเชื่อฐานรากของออมสิน

เศรษฐกิจในช่วงนี้ ทำให้หลาย ๆ คนต้องประหยัดการใช้จ่ายมากขึ้น เนื่องจากรายได้ของครัวเรือนที่ลดน้อยลง เมื่อข้าวของขายออกยากมากขึ้น ก็ส่งผลกระทบต่อพ่อค้าแม่ค้า ทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่มีเงินหมุนเวียนในการค้าขาย และไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครอบครัว ซึ่งออมสินได้มองเห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ในจุดนี้ ทางธนาคารจึงได้ปล่อยกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยสินเชื่อพลังฐานราก มีรายละเอียกต่าง ๆ ดังนี้

 • วงเงินสูงสุด 50,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยแบบ Flat Rate 0.35% ต่อเดือน
 • ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ (เงินต้น และดอกเบี้ย) 6 งวดแรก
 • ชำระคืนเงินได้สูงสุดไม่เกิน 30 งวด (3 ปี)
 • ไม่ต้องใช้หลักค้ำประกันในการขอกู้

เนื่องจากมีประชาชนให้ความสนใจ และลงทะเบียนขอกู้สินเชื่อสินเชื่อพลังฐานรากนี้เป็นจำนวนมาก ทางออมสินจึงได้ปิดรับการลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากไปชั่วคราว ทำให้หลาย ๆ คนตั้งกระทู้เกี่ยวกับสินเชื่อเสริมพลังฐานราก Pantip ว่าลงทะเบียนไม่ได้ โดยล่าสุดในช่วงของการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ ทางออมสินได้เปิดให้ผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อฐานรากออมสินลงทะเบียนครั้งใหม่ ผ่าน MyMo ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด

ปรับเกณฑ์เสริมพลังฐานรากใหม่ ให้กับผู้กู้สินเชื่อฉุกเฉินที่ไม่มีหนี้เสีย

ก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าทางออมสินได้เตรียมการเปิดรับสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบ 2 ในวงเงินทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาท แพร่กระจายไปตามโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ซึ่งทางธนาคารออมสินได้ออกมาชี้แจ้งแล้วว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง ในตอนนี้ยังไม่มีการเปิดให้กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก รอบใหม่แต่อย่างใด

โดยความคืบหน้าล่าสุดนี้ ทางออมสินได้มีการปรับเกณฑ์ในการขอกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากใหม่ ให้ผู้กู้เดิมที่เคยกู้สินเชื่อฉุกเฉิน หรือสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2567 ที่ผ่านมา ให้สามารถยื่นขอกู้สินเชื่อฐานรากออมสินได้อีกครั้ง ซึ่งทางธนาคารจะพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้สูงสุดไม่เกินรายละ 20,000 บาท ปล่อยกู้ให้กับผู้กู้เดิมที่มีประวัติการชำระสินเชื่อที่ดี ไม่มีประวัติหนี้เสีย เปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนาน 2567 หรือจนกว่าวงเงินของสินเชื่อจะหมด โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

 • วงเงินสูงสุด 20,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย Flat Rate 0.35% ต่อเดือน
 • ชำระคืนเงินได้นานสุด 30 งวด (3 ปี)
 • ไม่ใช้หลักประกันในการกู้

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยเป็นอย่างมาก ธนาคารออมสินจึงได้ปล่อยกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก สินเชื่อเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องใช้หลักประกัน เพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบได้มีเงินเพียงพอต่อการใช้จ่าย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าสินเชื่อเสริมพลังฐานรากใช้เวลากี่วันอนุมัติ คุณสามารถเข้าไปตรวจสอบผลการลงทะเบียนว่าผ่าน หรือไม่ผ่าน ได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

เงินด่วนไทยพาณิชย์ผ่านสินเชื่อ SCB วันนี้

รายได้ต่อเดือน

เงินเดือน 10000 บาท

ร้อยละ

สูงสุด 25% ต่อปี

อายุผู้ยืมเงิน

อายุ 20-75 ปี

บัตรอิออนผ่อนทองผ่อนของมีค่าต่างๆ พร้อมดอกเบี้ยถูกมาก

รายได้ต่อเดือน

เงินเดือน 15000 บาท

ร้อยละ

สูงสุด 13% ต่อปี

อายุผู้ยืมเงิน

อายุ 20-75 ปี