สินเชื่อเงินด่วน ธกส

สินเชื่อเงินด่วน ธกส กดเงินทันใจอนุมัติด่วนมาก

รายได้ต่อเดือน

เฉพาะลูกค้า ธกส

ร้อยละ

สูงสุด 14% ต่อปี

อายุผู้ยืมเงิน

ไม่กำหนด


สินเชื่อเงินด่วน ธกส เงินทุนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องชาวเกษตรกร

ถ้าหากว่าเรานึกถึงสถาบันการเงินที่มีสินเชื่อสำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรไทย เชื่อว่าทุกคนจะต้องนึกถึง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส อย่างแน่นอน แล้วคุณเคยสงสัยบ้างหรือไม่ ว่าสินเชื่อเบื้องต้น ธกส ปล่อยกู้ให้เฉพาะคนที่ทำงานด้านการเกษตรอย่างเดียวไหม และถ้าหากว่าไม่ได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรจะสามารถยื่นขอกู้สินเชื่อของธ.ก.ส. ได้หรือเปล่า ซึ่งเป็นความจริงที่ว่าสินเชื่อเบื้องต้น ธกส ส่วนใหญ่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือชาวเกษตรกร แต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมด ทางธนาคารมีสินเชื่ออยู่หลายประเภท ไม่จำเป็นต้องเป็นเกษตรกรก็สามารถกู้ได้ ตอบโจทย์ความต้องการได้ทุกกลุ่มอาชีพ โดยในวันนี้เราจะมาพูดถึงสินเชื่อเงินด่วน ธกส สินเชื่อที่จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินที่ดี ให้คุณมีเงินหมุนเวียนใช้ได้เพียงพอ สามารถใช้จ่ายได้อย่างคล่องตัว  เพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสินเชื่อเงินด่วน ธกส นี้ มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง

สินเชื่อ ธกส 50,000 บาท เงินด่วนพร้อมใช้ อนุมัติทันใจ A-CASH

สภาวะของเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลให้รายได้ครัวเรือนของคนไทยลดน้อยลง สวนทางกับภาระค่าใช้ต่าง ๆ ที่เพิ่มสูงขึ้น ทางธนาคารจึงได้จัดทำโครงการสินเชื่อเงินด่วน A-CASH  ธกส ขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการเงินด่วนทันใจให้กับเกษตรกรไทยทุก ๆ คน

สินเชื่อเงินด่วน A-CASH  ธกส เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ไม่จำกัดวัตถุประสงค์ในการกู้ ไม่ว่าจะกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน กู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน หรือจะนำไปใช้จ่ายในเรื่องใดก็ตาม สำหรับเกษตรกรลูกค้ายื่นกู้สินเชื่อ ACASH  ธกส เพียงแค่ครั้งเดียว ก็สามารถเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรเอทีเอ็ม และบัตรเดบิตของ ธ.ก.ส. ออกมาใช้ได้หลายครั้งจนกว่าวงเงินจะหมดเลยทีเดียว โดยสินเชื่อเงินด่วน ธกส มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

 • วงเงินสูงสุด 50,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย MRR (ในปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.50% ต่อปี)
 • ระยะเวลาในการชำระคืนนานสุดไม่เกิน 1 ปี
 • ต้องมีหลักประกันในการกู้

สินเชื่อเงินด่วน A-CASH ธกส เป็นสินเชื่อที่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยจะเป็นการจำนองสินทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือใช้บุคคลในการค้ำประกัน (อย่างน้อย 2 คน) ก็ได้ สำหรับใครที่สนใจสามารถสมัครสินเชื่อเงินด่วน ธกส ได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขาทั่วประเทศ

ปล่อยกู้สินเชื่อ ธกส 10,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจาก COVID-19

วิกฤตการระบาดของโควิด ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมไทยเป็นอย่างมาก สร้างความลำบากในการใช้ชีวิตให้กับคนไทยไม่น้อยเลยทีเดียว ซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีว่าสินเชื่อเบื้องต้น ธกส ส่วนใหญ่ เป็นสินเชื่อเพื่อเกษตรกร และในสถานการณ์เช่นนี้ทางธ.ก.ส ก็ได้มีมาตรการช่วยเหลือในโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคน

สินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุปโภค และบริโภคที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต เป็นสินเชื่อในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หนึ่งในมาตรการความช่วยเหลือของธนาคาร ธ.ก.ส เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของโควิด-19 ให้กับประชาชน ซึ่งทางธนาคารเปิดให้ลงทะเบียนขอกู้สินเชื่อฉุกเฉินออนไลน์ด้วยตัวเองได้ที่ Line @BAAC Family ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง 30 มิถุนายน 2567 โดยที่สินเชื่อฉุกเฉิน ธกส มีรายละเอียดต่าง ดังต่อไปนี้

 • วงเงินสูงสุด 10,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 0.1% ต่อเดือน
 • กำหนดชำระเงินคืนภายใน 2 ปี 6 เดือน
 • ปลอดการชำระหนี้ (เงินต้นเงิน และดอกเบี้ย) ใน 6 เดือนแรก
 • ไม่ใช้หลักประกันในการกู้

ธกส ปล่อยสินเชื่อ 500,000 บาท เพื่อฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลถึงผลผลิตทางการเกษตร แล้งไปก็จะทำให้ไม่มีน้ำเพื่อเพาะปลูก น้ำท่วมก็ทำให้พืชผลก็เสียหาย แต่รายได้ของเหล่าเกษตรกรทั้งหลายนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนผลผลิต ด้วยเหตุนี้ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเองจึงได้จัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อช่วยเหลือชาวเกษตรกรไทยจากภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติ ขึ้นมา

โครงการสินเชื่อเพื่อฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมาตรการช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรไทยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปล่อยกู้เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการฟื้นฟูผลผลิตที่ได้รับความเสียหาย หรือเป็นค่าซ่อมแซมโรงเรือน เครื่องมือ หรือเครื่องจักรต่าง ๆ ที่เสียหายจากภัยธรรมชาติ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ขอสินเชื่อเงินด่วน ธกส ดังต่อไปนี้

 • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย MRR-2% หรือ 4.50% ต่อปี
 • กำหนดเวลาชำระเงินคืนไม่เกิน 15 ปี

สำหรับเกษตรกรไทยคนใดที่กำลังมองหาแหล่งเงินทุน เพื่อนำไปหมุนเวียนในการสร้างผลผลิตทางการเกษตร หรือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน สินเชื่อเงินด่วน ธกส ทั้งหมดที่เราได้นำมาแนะนำในวันนี้ เป็นตัวทางเลือกที่ดีในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ให้พี่น้องชาวเกษตรกรไทยมีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายได้อย่างคล่องตัว และไม่ขาดมือเลยทีเดียว

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

ยืมเงิน 500 ด่วนไม่ต้องเสียเวลารอนานวันนี้

รายได้ต่อเดือน

ไม่กำหนดเงินเดือน

ร้อยละ

สูงสุด 19% ต่อปี

อายุผู้ยืมเงิน

อายุ 18 ปีบริบูรณ์

LINE bk สินเชื่อผ่านไลน์รับเงินออนไลน์

รายได้ต่อเดือน

เงินเดือน 7000 บาท

ร้อยละ

สูงสุด 25% ต่อปี

อายุผู้ยืมเงิน

อายุ 20-60 ปี