สินเชื่อ ธ.ก.ส

สินเชื่อ ธ.ก.ส เพื่อลูกค้าธนาคารล่าสุด

รายได้ต่อเดือน

เฉพาะลูกค้า ธกส

ร้อยละ

สูงสุด 14% ต่อปี

อายุผู้ยืมเงิน

อายุ 20-69 ปี


ผ่านพ้นทุกวิกฤต กู้สินเชื่อ ธ.ก.ส เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน

  ในปี 2567 นี้ ประเทศไทยยังคงประสบกับปัญหาสภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากวิฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวนั้นได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทุกภาคส่วน ธุรกิจน้อยใหญ่ต่างได้รับความเดือดร้อน ขาดรายได้ จนต้องปิดตัวลงไปเป็นจำนวนมาก สร้างความลำบากในการใช้ชีวิตให้กับคนไทยไม่น้อยเลยทีเดียว รัฐบาลเองก็ได้มีการออกมาตรการความช่วยเหลือมากมายมาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับสินเชื่อ ธ.ก.ส หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ตอบรับต่อมาตรการของทางรัฐบาล และเป็นสถาบันการเงินที่อยู่คู่กับเกษตรกรไทยมานาน เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันกว่าว่าในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้สินเชื่อธกส 2567 มีอะไรบ้าง

ธกส ปล่อยสินเชื่อ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนจากอุทกภัย

เกษตรกร ถือว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญมาก ๆ เลยทีเดียว รายได้ของประเทศส่วนใหญ่นั้นก็มาจากรายได้ของภาคเกษตรเป็นส่วนใหญ่ และเกือบร้อยละ 30 ของประชากรไทยทำเกษตรกรรม อาชีพเกษตรกรจึงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ และสังคมไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเอง ก็ได้มีการออกสินเชื่อ ธ.ก.ส เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรไทยมาอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา ทางธนาคารธกส ได้ปล่อยกู้สินเชื่อธนาคาร ธกส ในโครงการสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร และลูกค้าของธนาคาร จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัด ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวนี้ได้สร้างความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินไปจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว โดยสินเชื่อ ธ.ก.ส นี้ ทางธนาคารปล่อยกู้เงิน ธ.ก.ส ในวงเงินรายละไม่เกิน 500,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-2% (ในปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.50% ต่อปี) มีกำหนดระยะเวลาชำระเงินคืนไม่เกิน 15 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้นำไปใช้เป็นเงินทุนในการสร้าง หรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ทรัพย์สิน หรือเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ที่รับความเสียหาย

เงินกู้ ธ ก ส สินเชื่อธกส 2567 โควิดนี้ เราจะผ่านไปด้วยกัน

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ยังคงส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ และสภาพจิตใจของคนเรา จนกระทั่งในปี 2024 นี้ ก็ยังคงสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางสถาบันการเงินทั้งหลาย ต่างก็ได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ามากมาย ไม่เว้นแม้แต่ธนาคารธ.ก.ส ดังนั้นเราไปดูกันดีกว่าว่าสินเชื่อธกส 2567 มีอะไรบ้าง

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน อันเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือในโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในครัวเรือนให้กับพี่น้องชาวเกษตรไทย และลูกค้าของธนาคารที่ได้รับผลกระทบทุก ๆ คน โดยสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

  • วงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 10,000 บาท
  • อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 0.1% ต่อเดือน
  • กำหนดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน
  • ปลอดชำระเงินต้นเงิน และดอกเบี้ยใน 6 งวดแรก
  • ไม่ต้องมีหลักประกันกู้สินเชื่อ ธ.ก.ส

สำหรับสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส นี้ ผู้กู้สามารถเลือกแบ่งชำระค่างวดได้ตามความสามารถ จะแบ่งเป็นรายเดือน 3 เดือน หรือ 6 เดือน ก็ได้ ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนธกส ขอสินเชื่อ ธกส 10,000 บาท ทาง Line @BAAC Family ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

สินเชื่อเงินด่วน A Cash เงินสดพร้อมใช้ ต้องการเมื่อไหร่ เบิกออกใช้ได้เลย 

เชื่อว่าหลายคนคงอยากจะทราบแล้วว่าในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจซบเซาเช่นนี้สินเชื่อธกส 2567 มีอะไรบ้าง ในช่วงที่ผ่านมานี้มีข่าวลือว่ามีการออกสินเชื่อธกสล่าสุด ในโครงการสินเชื่อ 108 อาชีพ ให้กู้คนละ 200,000 บาททุกอาชีพ ซึ่งต้องขอบอกเลยว่าไม่เป็นความจริง ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงข้อมูลเก่าของปี 2559 เท่านั้น โดยในวันนี้เราจะมาแนะนำสินเชื่อเงินด่วน ธกส ตัวช่วยที่จะเสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงินที่ดีให้กับทุกคนกัน

  • วงเงินสูงสุด 50,000 บาท
  • อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR (ปัจจุบัน MRR = 6.50% ต่อปี)
  • กำหนดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญา
  • ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน

สินเชื่อเงินด่วน A Cash สินเชื่อ ธ.ก.ส ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเงินด่วนทันใจของผู้คนในปัจจุบัน เป็นตัวช่วยที่เสริมสภาพคล่อง ให้มีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายในการดำรงชีวิตได้อย่างคล่องตัว ไม่ขัดสน สามารถเบิกถอนเงินสดออกมาใช้ได้ตลอดเวลาที่ต้องการ สมัครครั้งเดียวใช้ได้แบบยาว ๆ เมื่อส่งดอกเบี้ยครบ สามารถต่ออายุสัญญาได้ โดยสินเชื่อเงินด่วน A Cash จะต้องใช้หลักประกันในการกู้ ซึ่งอาจจะเป็นการจำนองอสังหาริมทรัพย์ หรือใช้บุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป สนใจสมัคร ได้ที่ธนาคารธ.ก.ส. ทุกสาขา

ในทุกวันนี้การแพร่ระบาดของโควิด ยังคงส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเรา สำหรับสินเชื่อสินเชื่อ ธ.ก.ส ในโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน เป็นมาตรการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว และสินเชื่อเงินด่วน A Cash ตัวช่วยสำหรับคนที่ต้องการใช้เงินด่วนแบบทันใจ หากใครที่มีข้อสงสัย ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวสินเชื่อ ธ.ก.ส หรือธกสตรวจสอบสิทธิ์สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือออนไลน์ทาง Line @BAAC Family และเว็บไซต์ www.baac.or.th

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

ยืมเงินออนไลน์ pantip พร้อมข้อมูลแหล่งการเงินต่างๆ

รายได้ต่อเดือน

เงินเดือน 9000 บาท

ร้อยละ

สูงสุด 29% ต่อปี

อายุผู้ยืมเงิน

อายุ 20-70 ปี

สินเชื่อกรุงไทยใจดีฟรีค่าสมัคร พร้อมรับวงเงินสูง

รายได้ต่อเดือน

ไม่กำหนดเงินเดือน

ร้อยละ

สูงสุด 24% ต่อปี

อายุผู้ยืมเงิน

ไม่กำหนด